Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
(0)
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Tuyển dụng vị trí kế toán

12/03/2020 2590 lượt xem
Trang chủ Tuyển dụng

1. Ví trị tuyển dụng:  kế toán

2. Số Lượng: 01

3. Nơi làm việc: HTX Thanh Bình, - Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

4. Thời gian nộp: chậm nhất, ngày 25/3/2020

5. Hình thức gửi hồ sơ:

- Mail: htxthanhbinh.binhthuan@gmail.com

- Địa chỉ: HTX Thanh Bình, - Km6, thôn Phú Mỹ, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

5. Bản mô tả công việc:NVKtoan.docx

 

Top