Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
(0)
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Hợp tác xã thanh long Thanh Bình tham gia “Diễn Đàn Kinh Tế Hợp Tác, Hợp Tác Xã Năm 2020”

14/01/2021 1385 lượt xem
Trang chủ Tin tức

Cuối tháng 12/2020, Hợp tác xã Thanh Bình đã cùng các hợp tác xã trong khuôn khổ dự án VCED tham gia "Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp Tác Xã 2020" với tư cách là các hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu. Diễn đàn với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu hướng phát triển hợp tác xã trong hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xác định mô hình hợp tác xã với lợi thế về quy mô, hợp tác của nhiều thành viên đã trở thành sức mạnh cộng đồng thích ứng với điều kiện cạnh tranh thị trường, đồng thời rất phù hợp để giải quyết vấn đề hạn chế trong việc sản xuất riêng lẻ của người nông dân.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định vai trò to lớn của khu vực hợp tác xã với nền kinh tế quốc dân:

“Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã với tư cách là một thành phần kinh tế, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, xã hội của nước ta. Thời gian vừa qua, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực hợp tác xã vẫn hoạt động khá ổn định. Đã xuất hiện một số hợp tác xã có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, doanh thu cao hàng trăm tỷ đồng, thu hút nhiều lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước không hề kém bất kỳ doanh nghiệp lớn nào.”

Tham gia Diễn đàn, các Bộ, ngành, các hợp tác xã đã trình bày các bài tham luận, phát biểu, trao đổi, tập trung vào các vấn đề liên quan đến những cơ hội, thách thức, các vấn đề mới trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Đồng thời, Diễn đàn cũng đưa ra các đề xuất để tăng cường hợp tác, kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước, các hợp tác xã… góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác xã trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.  

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã khẳng định một xu hướng tất yếu được đúc kết từ kinh nghiệm của các nền kinh tế tập thể phát triển trên thế giới:

“Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn nếu các hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã biết liên kết, hợp tác với nhau, cùng phát huy các giá trị của tổ chức và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Cách mạng công nghiệp 4.0 và thời kỳ công nghệ số cũng đang mở ra những cơ hội và thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế nước ta, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong tình hình đó, không chỉ nông dân, hộ sản xuất đơn lẻ mà cả các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng phải liên kết, hợp tác với nhau mới có thể đứng vững và phát triển. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã, đang và sẽ phát huy vai trò của của mình trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”

Thanh long Thanh Binh trưng bày bên lề Diễn đàn

Ước tính đến 31/12/2020, toàn quốc có 26.112 hợp tác xã (trong đó có 17.462 hợp tác xã nông nghiệp, 8.650 hợp tác xã phi nông nghiệp), thu hút gần 6,1 triệu thành viên tham gia. Số lao động làm việc trong hợp tác xã khoảng 1,133 triệu người. Đóng góp của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã thể hiện qua hai kênh: đóng góp trực tiếp của khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên tổ hợp tác - là xu hướng mới phát triển nổi bật của các hợp tác xã trong thời gian qua.

 

Top